419 Alla Gorgonzola

Schnitzel mit Gorgonzolasoße 11,17